cs

Vítejte na stránkách profesionálních záchranářských vznášedel Hovercraft HTI

 

Vznášedla HTI se začala vyrábět od roku 1976. Bylo vyrobeno více než 350 různých modelů a prodáno do padesáti zemí po celém světě. Konstrukční oddělení naší dodavatelské společnosti neustále pracuje v oblasti rozvoje a inovace.

Vznášedlo - univerzální záchranářský prostředek

Překonáte tenký led i rozbouřené moře, zvládnete situace, kdy tradiční postupy selhávají, protože jsou pro ně příliš nebezpečné. Vznášedla HTI jsou revolucí záchranného systému a představují zároveň přepravní prostředek záchranného systému 21. století. Umožňují záchranářům jednat rychle, a to i v případě, že ostatní prostředky selhaly. Záchranářské vznášedlo bylo vyvíjeno 4 roky a celý jeho vývoj vyvrcholil v roce 1999 oceněním Innovation Award.

Vznášedlo je vybaveno veškerými funkcemi potřebnými pro rychlou a bezpečnou záchranu v zaplavených oblastech, na ledu i na blátě. Jeho schopnost pohybovat se 20 cm nad zemí, ledem nebo vodou umožňuje záchranu ne v hodinách, ale v minutách. Vznášedlo bylo navrženo a vybaveno s ohledem na posádku záchranářů a převoz obětí.

Jedná se o nejrychlejší a zároveň nejlevnější záchranářské vozidlo, které udržuje členy posádky v bezpečí, a to díky jeho vznášení se nad povrchem.

Nejmenší záchranářské vznášedlo HTI 425 je dopravní prostředek pro 4 osoby a jeho nízký profil eliminuje problémy způsobené režijními překážkami a snižuje zároveň odpor vzduchu. Kromě vysoké rychlosti, které je vznášedlo schopné dosáhnout, má zároveň výbornou manévrovatelnost a ovladatelnost.

Někdy není jiné únikové cesty než couvání a HTI Vám nabízí tento důležitý prvek.

Díky patentovanému systému zpětného tahu vzduchu může vznášedlo rychle zastavit, couvat, otáčet se kolem své osy.

Vznášedlo Vám ušetří tisíce servisních hodin, je navrženo pro opravdu snadnou údržbu.

Postaráme se Vám o certifikace a vyškolení pilotů. Dodáme Vám vznášedlo kompletně smontované, zajistíme záruční a pozáruční servis.

Princip vznášedla

Vznášedlo patří mezi nejneobvyklejší vozidla, která můžete spatřit. Pohybuje se na vzduchovém polštáři z mírně stlačeného vzduchu, díky kterému snadno překonává lehké nerovnosti a překážky. Protože se vznášedlo pohybuje pouze po vzduchu a země se prakticky nedotýká, nezáleží na tom, po jakém povrchu pluje. Může jezdit po písku, asfaltu i po vodě, problém pro ně nejsou ani bažiny a sníh. Patří tedy do skupiny obojživelníků. Protože vzduch pod vznášedlem se nemění, při přejezdu mezi rozdílnými povrchy (např. mezi písečnou pláží a vodou) není poznat žádný rozdíl. Dynamika vznášedla je bližší letadlům než lodím a automobilům.

Vzduchový polštář

Vznášedlo pluje na polštáři vzduchu, který je naháněn vrtulí pod plavidlo. Po nastartování se vznášedlo nadzdvihne a je připraveno k jízdě. Velikost zdvihu se pohybuje od 15 cm u nejmenších osobních vznášedel až po 2,8 metru u velkých dopravních strojů. Vzduchová kapsa pod vznášedlem je obklopena pláštěm, aby vzduch zpod vznášedla neunikal. Provedení pláště se liší, může být buď ve tvaru kompaktního vaku nebo může být rozdělen na jednotlivé buňky – tzv. segmenty. Většina profesionálních vznášedel využívá segmentovaný plášť, protože každý díl se při průjezdu přes nerovnosti odchyluje zvlášť. To je velmi výhodné, protože vznášedlo tím ztrácí jen velmi malé množství vzduchu.

Pohyb vznášedla

Po nadzdvihnutí se vznášedlo může pohybovat vpřed. To musí zajistit oddělený pohon vzduchu, který vznášedlo posouvá. U mnoha plavidel se pro pohyb používá samostaný motor, některé však mají jen jeden motor pro obě funkce – tedy pro vhánění vzduchu pod vznášedlo a zároveň pro pohyb vpřed. V tomto případě je proud vzduchu rozdělen vrtulí, která jeho část žene pod vznášedlo kvůli nadnášení, zatímco většina vzduchu je využita pro pohyb vznášedla.

Řízení vznášedla

Řízení vznášedla je prováděno pomocí systému kormidel, která jsou umístěna za vrtulí. Tato kormidla ovládá pilot řidítky. Další možností, jak výrazně upravit pohyb vznášedla, je přenášení tělesné váhy. Vznášedla HTI nabízejí také patentovaný systém řízení -  zpětný tah. Ten umožňuje řidiči otočit plavidlo za jízdy, vznášet se na místě a také rychle zabrzdit, což je nezbytné zejména na ledě.

Způsoby využití vznášedla HTI

Vznášedlo umožňuje záchranu člověka nikoliv v hodinách, ale během pár minut, udržuje Vás mimo nebezpečí – nikoliv v něm. Jeho schopnost vznášet se nad zemí, tenkým ledem, vodou, dokonce i během povodňových podmínek je přínosem pro záchranu nejen obětem katastrofy, ale i samotným záchranářům.

Vzhledem ke své jedinečné schopnosti vznášedla dostat se bezpečně i do špatně přístupných oblastí či konkrétních míst, kam se s běžným záchranářským vozidlem nedostanete, jsou vznášedla využíváná v rozmanité řadě záchranářských scénářů. Ty zahrnují následující situace, ale nejsou omezeny pouze na ně.

 • záchránné operace na řekách, jezerech, oceánech, na ledu, mezi krami, na divoké řece i bažinách/blatech.

 • hledání a záchranné mise při povodních, na mělčinách, močálech, bažinách, blatech a písku

 • záchrana zvířat, respektive volně žijících živočichů a jejich vyhledávání

 • mise potapečských týmů

 • odstraňování ostatních přírodních katastrof

Čtěte dále a získejte skutečný přehled obecných náležitostí, výkonostních specifikací a technických parametrů záchrany pomocí vznášedla

 

Typové situace záchrany osob pomocí záchranářského vznášedla

1. Záchrana na ledu, řece, jezeře, bahně

 

Obecné parametry

 

 • krátká vzdálenost oběti od pobřeží
 • nízká teplota, možné omezení viditelnosti, denní i noční zásah, nízká rychlost větru

Průběh zásahu:

 • rychlé sundání vznášedla z podvalu, spuštění na řeku nebo břeh jezera
 • v závislosti na vzdálenosti oběti příblížení se k ní rychlostí 40 km/h
 • možnost manévrování kolem oběti pro dosažení nejvýhodnější pozice pro záchranu s ohledem na danou situaci - k něhodě může být potřeba přístup zepředu nebo z boku vznášedla
 • vysazení  záchranářů k vytažení oběti chycených za okraje ledu tak, aby nedošlo k jejich ohrožení - uvolnění
 • otočení plně naloženého vznášedla a odvoz střední rychlostí k záchranné stanici/bodu a vyložení obětí na suché zemi

2. Záchrana na divoké vodě

Obecné parametry:

 • obvykle krátká vzdálenost od pobřeží
 • mírné podmínky, vítr na stupnici rychlosti 4 (24 km/h), silný proud s malými vlnami (max do 300 mm)

Průběh zásahu:

 • rychlé nasazení a vystartování vznášedla od břehu nebo vhodné lokality co nejblíže oběti
 • možnost vést vznášedlo přes příkrý nebo zalesněný břeh
 • záchrana za nízkých či středních otáček
 • možnost manévrování kolem oběti k dosažení co nejlepší pozice pro její záchranu za daných podmínek; vznášedlo je schopné vznášet se na místě velmi blízko oběti k usnadnění jejího nákládání i v divoké vodě
 • naložení jedné nebo dvou osob uchycených u stromů, skal či plovoucích předmětů, které usnadní vytažení oběti z rychle proudící vody
 • obrácení plně naloženého  vznášedla a vyplutí při středních otáčkách k záchrannému bodu, vyložení oběti na suché zemi

3. Pátrací a záchranné akce po zaplavených oblastech

Obecné parametry:

 • schopnost vznášedla vyhledávát po dobu 2 hodin při střední rychlosti (40 km/h) po mělkých, širokých, klikatých zavodněných uličkách
 • schopnost vypátrat a zachránit dvě a více obětí(podle typu vznášedla) z izolovaných oblastí - stromů, střech apod.
 • schopnost pohybu vznášedla ve stísněných prostorech včetně zaplavených budov, couvání v případě nutnosti
 • manipulace se vznášedlem přes spadlé stromy a větší plovoucí překážky
 • převoz omezeného množství záchranných dávek a potravin do vzdálených oblastí (max. do 180 kg)
 • záchrana lidí i zvířat

Vznášedlo má doopravdy široké využití, lze ho nasadit i při odstraňování katastrof po letecké havárii apod. Avšak výše uvedené kategorie Vám poskytnou obecný přehled výkonosti malého záchranářského vznášedla.

 


© 2005-2007 Webprovas.com | Vytvořeno pomocí Onas.cz